Termeni si conditii

1. INTRODUCERE

Prezenta secțiune definește condițiile de utilizare a website-ului https://www.pizzeriabella.ro/ de către potențiali vizitatori sau clienți. Prin utilizarea website-ului, consimțiți să respectați termenii și condițiile prezentei secțiuni. Dacă nu acceptați termenii și condițiile prezentei secțiuni, nu trebuie să utilizați acest website. Aspectele privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt guvernate de “Politica de confidențialitate”, care completează această secțiune de “termeni și condiții”.

2. IDENTITATE

Website-ul https://www.pizzeriabella.ro/ este proprietatea societății S.C. Radan Imob S.R.L., cu sediul în Campina, jud. Prahova, Str. Industriei, Nr. 3 bis, având CUI Cui RO22193093 și Nr. Înreg. la Registrul Comerțului J29/1937/2007.

3. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întregul conținut al website-ului – fotografii, elemente de grafică web, simboluri, texte, programe sau alte date sunt proprietatea S.C. Radan Imob S.R.L. și a partenerilor săi și este protejat de Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completarile ulterioare.

4. UTILIZAREA CONȚINUTULUI WEBSITE-ULUI

În calitate de utilizator, trebuie să respectați toate politicile puse la dispoziție în cadrul website-ului societății S.C. Radan Imob S.R.L.

Nu utilizați website-ul societății S.C. Radan Imob S.R.L. în mod necorespunzător. De exemplu, nu încercați să influențați sau să îl accesați în alt mod decât prin interfața și prin instrucțiunile oferite de S.C. Radan Imob S.R.L. Putem întrerupe sau înceta furnizarea serviciilor către dumneavoastră dacă nu respectați termenii și condițiile sau politicile noastre ori în cazul în care investigăm un comportament suspectat ca fiind necorespunzător.

Navigarea pe website-ul nostru nu permite reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acesta, de către orice persoană, fără a obține în prealabil acordul nostru scris. Nerespectarea acestor condiții se pedepsește conform legilor în vigoare. Încercarea, de orice natură, de modificare a imaginilor și informațiilor prezentate pe website-ul S.C. Radan Imob S.R.L., dă dreptul unilateral și neechivoc deținătorilor săi legali de a se adresa instanțelor de judecată legal competente pentru sancționarea unei asemenea fapte. Informațiile pot fi reproduse prin tipărire numai pentru uz personal, astfel că orice încercare de a exploata website-ul în scopuri comerciale sau contrare intereselor S.C. Radan Imob S.R.L. este interzisă.

5. RESPONSABILITATE

S.C. Radan Imob S.R.L. face toate eforturile rezonabile pentru ca informațiile oferite pe website să fie corecte, exacte și actualizate, însă nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru omisiuni, erori în conținutul website-ului. Preparatele culinare prezentate pe website sunt cu titlu orientativ, iar anumite caracteristici pot diferi față de imagini. Cu toate acestea, S.C. Radan Imob S.R.L. va prezenta cât mai detaliat și corect produsele și serviciile, respectând acuratețea acestora. Cu excepția cazurilor în care se prevede contrariul, nu declarăm și nu garantăm:

Că există identitate între produsele prezentate în imaginile publicate pe website-ul S.C. Radan Imob S.R.L. și produsele care vor fi livrate;

Disponibilitatea website-ului S.C. Radan Imob S.R.L. sau operarea acestora fără erori sau întreruperi;

Compatibilitatea website-ului S.C. Radan Imob S.R.L. cu sistemul de operare și software-ul telefonului sau calculatorului utilizatorilor; utilizarea și navigarea website-ului S.C. Radan Imob S.R.L. se face pe răspunderea utilizatorilor. Astfel, utilizând acest website, sunteți de acord că S.C. Radan Imob S.R.L. nu poate fi responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse de navigarea și utilizarea website-ului, inclusiv dar fără a se limita la defecțiuni sau viruși care pot apărea pe computerul dumneavoastră sau orice altă platformă pe care utilizați website-ul.

6. UTILIZAREA PLATFORMELOR DE COMENZI ONLINE APARȚINÂND S.C. Radan Imob S.R.L.

6.1. Comenzi

S.C. Radan Imob S.R.L. pune la dispoziția utilizatorilor și cumpărătorilor o platformă online prin care aceștia vor putea plasa o comandă pentru achiziționarea produselor afișate în interfața website-ului.

Cumpărarea produselor se poate face prin înregistrarea utilizatorilor sau completarea formularului de comandă cu datele solicitate.

Utilizatorul/cumpărătorul răspunde pentru corectitudinea datelor furnizate pentru înregistrarea contului sau plasarea comenzii. S.C. Radan Imob S.R.L. răspunde pentru onorarea comenzilor primite și pentru conformitatea produselor furnizate utilizatorilor/cumpărătorilor. Prin finalizarea comenzii utilizatorul/cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta sunt corecte, complete și actualizate la data plasării comenzii. Prin finalizarea comenzii, utilizatorul/cumpărătorul consimte ca angajații S.C. Radan Imob S.R.L. să îl contacteze în situația în care este necesară contactarea acestuia. S.C. Radan Imob S.R.L. poate anula comanda efectuată de către utilizator/cumpărător, în urma unei notificări prealabile, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

neacceptarea de către banca emitentă a cardului clientului, a tranzacției, în cazul plății online;

invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de S.C. Radan Imob S.R.L., în cazul plății online;

datele furnizate de către utilizator/cumpărător sunt incomplete și/sau incorecte; pentru motive justificate S.C. Radan Imob S.R.L. își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor/cumpărătorilor în vederea efectuării unei comenzi în cazul în care consideră că în baza conduitei sau activității necorespunzătoare, acțiunile acestora ar putea prejudicia S.C. Radan Imob S.R.L.

6.2. Livrare și plată

S.C. Radan Imob S.R.L. asigură prepararea și livrarea corespunzătoare a produselor comandate de către utilizatori/cumpărători. Plata comenzii se va face de către clienți prin modalitățile puse la dispoziție de către S.C. Radan Imob S.R.L.

Societatea S.C. Radan Imob S.R.L. nu va putea fi trasă la răspundere pentru orice întârziere în executare sau neexecutarea furnizării produselor în cazul în care apar probleme ca urmare a oricărui eveniment care este în afara controlului său.

6.3. Politica de retur și responsabilitate

Preparatele culinare prezentate pe website-ul S.C. Radan Imob S.R.L. sunt cu titlu orientativ, iar anumite caracteristici pot diferi față de imagini. S.C. Radan Imob S.R.L. poate publica pe website produse/promoții practicate de către acesta într-un anumit interval de timp și în limita stocului disponibil. Astfel, S.C. Radan Imob S.R.L. își asumă dreptul de a nu onora anumite comenzi, în cazul în care produsele respective nu mai fac parte din oferta curentă.

În cazul în care un produs comandat de către utilizator/cumpărător nu poate fi livrat de către S.C. Radan Imob S.R.L., acesta din urmă va informa clientul asupra acestui fapt și va returna în contul clientului contravaloarea comenzii. S.C. Radan Imob S.R.L. răspunde pentru rezolvarea reclamațiilor sau problemelor sesizate de clienți în legătură cu calitatea produselor, cu livrarea acestora sau în legătură cu orice alte aspecte legate de prepararea, vânzarea și livrarea produselor, după preluarea comenzii transmise prin intermediul platformei online. În cazul în care, în urma verificării, se dovedește că produsele nu respectă cerințele menționate de către client în formularul de comandă, produsele se înlocuiesc.

Conform art. 16 din O.U.G. nr. 34/2014 sunt exceptate de la dreptul de returnare:

  • produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
  • produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
  • produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;
  • produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.

7. PROMOȚII ȘI OFERTE SPECIALE

Echipa S.C. Radan Imob S.R.L. își stabilește singură regulamentele promoțiilor și a ofertelor speciale pe care le desfășoară. Promoțiile active sunt aduse la cunoștință clienților prin intermediul website-ului, prin e-mail sau alte modalități de promovare. De promoții beneficiază doar acei participanți care respectă întocmai regulile afișate, S.C. Radan Imob S.R.L. rezervându-și dreptul de a întrerupe sau anula în orice moment promoția fără o notificare prealabilă.

8. MODIFICĂRI

S.C. Radan Imob S.R.L. își rezervă dreptul de a amenda, modifica, actualiza, întrerupe operarea acestui website sau al oricărui conținut publicat pe acest website în orice moment, fără o notificare prealabilă. Putem, de asemenea, modifica și acești termeni și condiții la anumite intervale de timp.

9. DISPUTE ȘI CONFLICTE

Orice conflict ivit între S.C. Radan Imob S.R.L. și clienți va urma calea unei concilieri amiabile. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale în vigoare de la momentul respectiv, soluționarea conflictelor fiind de competența instanțelor române.

Fiind de acord cu acești termeni și condiții clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.

10. DISPOZIȚII FINALE

În cazul în care una sau mai multe clauze din cele menționate mai sus va fi declarată nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, clauza declarată nulă nu va afecta validitatea celorlalte clauze, cu excepția cazului în care se găsește în strânsă legătură cu aceasta din urmă.